Nederland wil vooruit, een prominente plek innemen op de wereldeconomie en als innovatief te boek staan. Een prachtige ambitie. Om deze ambitie te realiseren is het kabinet in 2010 gestart met een generiek ‘bedrijvenbeleid’ met als belangrijk onderdeel het specifieke ‘topsectorenbeleid’. Nu ruim vijf jaar later is het tijd om de balans op te maken. Hebt u als ondernemer profijt van het topsectorenbeleid?

Een mooie rijmende maar ook reële vraag. Het topsectorenbeleid bestaat uit 9 sectoren waarhet Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in (wil) uitblinken. Hierbij gaat het onder andere over agri&food, energie, creatieve industrie, logistiek en life science & health. Het hoe en waarom van het topsectorenbeleid is al meerdere malen aangehaald. Maar wat zijn nu de resultaten na ruim vijf jaar. En niet op grote schaal en op papier, maar voor u als MKB ondernemer.

Op 6 oktober jl. is er een rapportage over het bedrijvenbeleid 2016 ‘Vooruitgang door vernieuwing’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden de belangrijke feiten en cijfers van vijf jaar generiek bedrijvenbeleid en de specifieke topsectorenaanpak gepresenteerd. En we kunnen u alvast verklappen, de rapportage is positief gestemd. Zoals het Nederland betaamt zijn we één van de beste kindjes in de klas. Zo is Nederland gestegen op de ranglijst van meest concurrerende economieën van plaats 8 naar 4. Tevens is de participatie van publieke en private partijen in topconsortia voor kennis en innovatie gegroeid en wordt er meer uitgegeven aan R&D.

Dat zijn natuurlijk mooie resultaten, maar wat zeggen ze precies? Nog geen 2 dagen voor het ‘goed nieuws walhalla’ werd een document gepubliceerd waarin de Minister Kamp zelf aangeeft dat er op dit moment geen instrumenten zijn waarmee het topsectorenbeleid goed te evalueren is. En waarom is dit dan zo moeilijk? Nou, misschien komt dat wel omdat het topsectorenbeleid sterk inzet op een gouden driehoek tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Kruisbestuiving, cross-overs, structurele en meerjarige samenwerking is het ideaalplaatje van het topsectorenbeleid. Een (gezamenlijke) vraag vanuit het bedrijfsleven, onderzocht door kennisinstellingen ondersteunt door de overheid.

Lijkt een goed stappenplan. Maar in de praktijk merken wij als innovatie-adviseurs dat het voor MKB’ers erg moeilijk is om zich, ten eerste in die gouden driehoek te wurmen en ten tweede hun actuele vraagstukken onderzocht te krijgen. Hierdoor komen de echte ‘wins’ van het topsectorenbeleid vaak terecht bij de grote ondernemingen en de kennisinstellingen. Klink dat bekend in de oren, wij schreven er 5 jaar geleden ook al over (zie http://acadviseurs.nl/blog/45-nieuw-innovatiebeleid-vooral-gunstig-voor-gevestigde-industrie).

Wat blijft er dan over voor het MKB? Gelukkig zijn er ook praktische instrumenten specifiek gericht op het MKB. Neem bijvoorbeeld de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Vanuit deze subsidie worden MKB’ers gestimuleerd om te werken aan innovatievraagstukken. En hier wordt dan ook veelvuldig gehoor aan gegeven, wat weer leidt tot overtekening van het budget en daarmee teleurstelling bij de aanvragende MKB-bedrijven.

Zonder iets af te doen aan het succes voor de grote ondernemingen en de kennisinstellingen blijven we bij ons standpunt van vijf jaar gelden; het topsectorenbeleid is niet bedacht voor het innovatieve MKB. Door deze enge focus laat het Kabinet innovatiekracht liggen. Dat is een gemiste kans.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief