In de hiërarchische ordening van universele behoeften van de mens rankschikte Maslow - na de lichamelijke behoefte - veiligheid en zekerheid op de 2e plaats in de piramide. Dat veiligheid een groot goed is en je hiervoor alles durft achter te laten, heb ik van dichtbij meegemaakt.

Mijn ouders hebben direct na de Vietnam oorlog in 1975 afscheid genomen van hun vaderland, familie en bezittingen en zijn met gevaar voor eigen leven hun vaderland ontvlucht op zoek naar vrijheid en veiligheid. Dit vonden ze uiteindelijk in Nederland, waar vrijheid vanzelfsprekend is en zorg voor een veilige samenleving één van de belangrijkste taken is van de Nederlandse overheid.

Cybercrime

Door de opkomst van moderne ICT is naast de fysieke samenleving een digitale samenleving ontstaan. ICT vormt in toenemende mate ook de ruggengraat van onze fysieke samenleving. Storingen en ontwrichting van ICT infrastructuur heeft gelijk grote gevolgen voor vitale infrastructuur van voorzieningen zoals elektriciteit, gas, water en communicatie. Daarnaast richten criminelen zich vaker op de digitale wereld. Criminaliteit in de fysieke wereld wordt geïntegreerd in de digitale wereld. Bijvoorbeeld rechtstreekse criminele activiteiten gericht op de financiële sector (phishing, creditcard fraude, etc.) of verplaatsing van handel in explosieven, vuurwapens, drugs, medicijnen, etc. naar de digitale wereld/marktplaatsen. Criminaliteit op en via het internet noemen we ‘cybercrime’.

Overheid ook verantwoordelijk?

De urgentie om cybercrime te voorkomen en bestrijden is inmiddels wel bij Nederlandse politici doorgedrongen. Ook in Brussel is inmiddels veel aandacht voor de bestrijding van cybercrime. De vraag is of overheden ook verantwoordelijk is voor digitale veiligheid. Ja en nee.

Ja, ondanks dat cybercrime niet ophoudt bij de landsgrenzen, moet de overheid wel voor een samenleving zorgen waar we met zijn allen veilig kunnen wonen, zowel fysiek als digitaal. De overheid moet beseffen dat de digitale veiligheid een integraal onderdeel moet zijn van het streven naar een veilige samenleving. Niet alleen investeren in de veiligheid van de eigen netwerken en systemen, maar ook bedrijven en burgers informeren over risico’s en beschermend optreden, als de veiligheid van bedrijven en burgers worden bedreigd.

Nee, cybercrime is gericht op alle niveaus: overheid, bedrijfsleven en burgers. In de digitale wereld delen we met zijn allen veel informatie waar makkelijk misbruik van gemaakt worden. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om de (uitwisseling van) informatie goed te beveiligen. We kunnen dus niet verwachten dat de overheid alleen cybercrime moet voorkomen en bestrijden. De overheid is hier simpelweg niet toe in staat alle risico’s te beheersen. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de computergebruiker, bij de overheid, bedrijfsleven en burgers zelf.

Veiligheidsgevoel

ICT is de ruggengraat van de fysieke samenleving en we kunnen we niet meer zonder. Cybercrime is virtueel en dus overal. Het kan je collega of buurman zijn die misbruik van je gegevens maakt. Het maakt dan niet uit of je nou in Nederland of in Vietnam woont.

Maslow is al lang voor de digitale samenleving overleden, maar ik denk dat hij het met me eens is dat digitale veiligheid een belangrijke factor speelt in het nastreven van de behoefte van het allesomvattende veiligheidsgevoel.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief