Op allerlei manieren herken ik in het dagelijks leven situaties uit kunst en vooral literatuur. Zo stuitte ik vorige week op een artikel in de Volkskrant met de titel “Bank financiert begeleiding van werkloze jongeren”. 

Private investeerders als ABN Amro en Start Foundation willen de begeleiding van werkloze jongeren, die op zoek zijn naar een baan, gaan financieren. Vervolgens vergoedt de gemeente Rotterdam deze begeleiding weer vanuit de uitgespaarde uitkeringen. Hoe sneller de jongeren aan werk komen, hoe hoger het rendement is voor de initiatiefnemers. Op zich lijkt dit een interessante gedachte. Maar is dat wel zo? Mij bekruipt namelijk een onbestemd gevoel.

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat jongeren snel aan werk worden geholpen. Hoewel ze daarvoor steeds minder geld beschikbaar krijgen, blijft die verantwoordelijkheid. En nu is het ei van Columbus ontdekt: ABN Amro en Start Foundation gaan de activiteiten financieren. Maar ABN en Start zijn natuurlijk geen filantropische instellingen. Ze zien het puur als een investering, die uiteindelijk wel winst moet opleveren. Die winst wordt gerealiseerd doordat de uitkeringen van de jongeren worden stilgezet. Dat bespaart geld en dat geld gaat dan naar de investeerders. En zo is iedereen blij: de betreffende jongeren omdat zij werk hebben, de gemeente omdat er dan minder uitkeringsgerechtigden zijn en de investeerders omdat zij rendement halen uit hun investering. Dit is te mooi om waar te zijn! Start kan voor dit werk gewoon een opdracht van de gemeente verwerven. In concurrentie weliswaar, maar toch… Het kan toch niet waar zijn dat re-integratie en aan het werk helpen van jongeren afhankelijk is van de financieringsmethode?

De denkfout zit dieper verscholen. Als het gaat om de arbeidsmarkt is niet bemiddelen of re-integreren het probleem, dat gebeurt al genoeg. Daarmee wordt aanbod gecreëerd. Dat is prima in een tijd waarin veel vraag is naar arbeid, maar dan gaat het als vanzelf en hoeft er niet zoveel te worden begeleid. Het zou kunnen zijn dan ABN en Start daarop anticiperen. Dat zou dan min of meer neerkomen op het ideaal van velen, namelijk slapend rijk worden. Het is echter niet fraai om dat te doen over de rug van de belastingbetaler en ik wil daar dan ook niet van uitgaan.

Wat is er dan wel aan de hand? Aanbod creëren is zinloos als er onvoldoende vraag is. Een simpel marktmechanisme waar ABN bij het verstrekken van financieringen ongetwijfeld rekening mee houdt. Maar nu wordt ABN meegezogen in een ander verhaal.

Als een ware Boorman verkoopt Start Foundation een nutteloos verhaal en ABN Amro laat zich in de rol van Laarmans drukken. De gemeente Rotterdam koopt, al ware zij mevrouw Lauwereyssen, de hele oplage.

Ik voorspel dat u na verloop van tijd kunt lezen dat het project succesvol is verlopen. Om de parallel maar door te trekken, de oplage van het Wereldtijdschrift zal enorm zijn. Maar zonder vergroting van het volume aan werk, kan het niet anders dan dat de jongeren, die aan een baan zijn geholpen, de werkloosheid van iemand anders veroorzaken.

De denkfout is dat individuele uitkeringen kunnen worden teruggeploegd. Dat werkt niet en dat moet men niet willen. Terugploegen kan alleen als het totaal aan uitkeringen lager wordt. Zijn onze investeerders bereid om dat als voorwaarde te accepteren?

ABN Amro financiert op deze manier het rondpompen van werkloosheid en het creëren van aanbod waar geen vraag tegenover staat. Een dergelijke financiering wordt alleen geaccepteerd omdat er een overheid is die een probleem heeft en elke strohalm aangrijpt om het probleem op te lossen. Wat werkelijk nodig is om jongeren aan werk te helpen is vraagstimulering. Met andere woorden: werk creëren. En dan kom je toch weer uit op het verhaal van deze crisis. Laat banken doen waar ze voor zijn, namelijk bedrijven financieren waardoor investeringen en innovaties op gang komen.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief