Pro Quidity en haar samenwerkingspartners hebben een subsidie verkregen bij Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek voor een inmiddels afgerond ontwikkeltraject. Pro Quidity kan hierdoor voorop lopen in de (internationale) markt van Supply Chain Finance voor het MKB. Dankzij de samenwerking met AC Adviseurs kon Pro Quidity zich focussen op haar bedrijfsvoering en haar ontwikkelingsproject. Aan het woord is Jaap Remijn, één van de founders en CEO bij Pro Quidity.

Problematiek

In de huidige marktsituatie is er een concreet werkkapitaalprobleem voor het MKB. Banken zijn strikter geworden met het uitgeven van leningen en daardoor worden de acceptatiegraden van banken steeds hoger. Bestaande financieringen lopen af en vele MKB zijn daardoor genoodzaakt om op een andere manier aan financiering te komen dan voorheen. Als tweede is het een trend onder grote bedrijven om de betaaltermijn te verlengen, waardoor met name het MKB hier hinder van heeft omdat zij vaak niet in de positie zijn om hier tegen in te gaan. Deze twee trends hebben als gevolg dat het Nederlandse MKB moeite heeft om het werkkapitaal op peil te houden met alle negatieve gevolgen van dien.

“Toegang tot werkkapitaal is voor het Nederlandse MKB van levensbelang. Het is duidelijk dat de traditionele financieringsmodellen niet voorzien in hun behoefte. Dat moet anders kunnen vonden wij”, aldus Jaap Remijn, één van de founders en CEO bij Pro Quidity.

Remijn komt uit de bancaire wereld en was tot voor een paar jaar geleden Country COO van Deutsche Bank. Samen met een team van experts heeft hij een vernieuwend financieringsmodel ontwikkeld om het Nederlandse MKB weer regie te geven over hun liquiditeit.

Oplossing

Pro Quidity wil het Nederlandse MKB de regie geven over hun liquiditeit. De motor van de Nederlandse economie mag niet vastlopen door een gebrek aan werkkapitaal. Volgens Pro Quidity kan dat anders.

“Met de juiste mix van nieuwe technologieën, online businessmodellen en kennis van financieringsmodellen. Dat heeft geresulteerd in Pro Quidity, the liquidity provider. Waar we op een onorthodoxe, efficiënte en vooral laagdrempelige manier zorgen voor liquiditeit voor het Nederlandse MKB”

Pro Quidity gaat tussen de leverancier en afnemer zitten en kan de door de afnemer goedgekeurde facturen vooruit betalen aan de leverancier. Door een strategische samenwerking tussen de large corporate (afnemer) en Pro Quidity kan het MKB (leverancier) deze facturen op ieder gewenst moment en tegen lage kosten omzetten in cash. Met deze oplossing wordt de financiering tussen bedrijven als het integreren van financiële processen met klanten, leveranciers en logistieke en financiële dienstverleners geoptimaliseerd. Dit principe wordt ook Supplier Finance genoemd.

Ontwikkeling en financiering

Uniek aan deze oplossing is dat Pro Quidity haar diensten volledig online aanbiedt. Zo brengt Pro Quidity een nieuwe dynamiek in grote supply chains en krijgt de Nederlandse economie weer een gezonde impuls.

Pro Quidity heeft een online portal voor het MKB ontwikkeld om haar diensten te kunnen aanbieden. Naast de technische ontwikkeling van een online portal heeft Pro Quidity ook veel moeten investeren in de ontwikkeling van de dienst zelf, waarbij vooral juridische en fiscale aspecten en de verhandelbaarheid van financieringen moest worden onderzocht en uitgedacht.

“Cashflow vormde voor ons het grootste knelpunt in het ontwikkeltraject. Zonder de financiële bijdrage van de overheid waren we met het ontwikkelingen niet zover gekomen als waar we nu staan”.

Met ondersteuning van AC Adviseurs heeft Pro Quidity en haar samenwerkingspartners een subsidie aangevraagd bij Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek voor het ontwikkeltraject. Met behulp van de subsidie kon Pro Quidity zonder vertragingen de geplande ontwikkelingsactiviteiten (laten) uitvoeren, waardoor zij voorop kan lopen in de (internationale) markt van Supply Chain Finance voor het MKB.

“Zonder de subsidiekennis en -ervaring van AC adviseurs was het voor ons praktisch onmogelijk geweest om subsidie aan te vragen. Ze spreken de ‘juiste taal’ en kennen de procedures.”

Met onze aanpak hebben wij Pro Quidity niet alleen in het aanvraagtraject ondersteuning geboden, maar ook na de subsidietoekenning hebben wij Pro Quidity ondersteund van het projectbeheer van het ontwikkelingsproject. Hierdoor kon Pro Quidity zich focussen op de bedrijfsvoering en het ontwikkelingsproject.

“Subsidie aanvragen is één, maar onderschat niet de administratieve verantwoording die bij de subsidie toekenning hoort. Beide trajecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus cruciaal dat je een specialist inschakelt die niet alleen goed is met het aanvragen van subsidies, maar ook kennis en ervaring heeft in het natraject”, aldus Jaap Remijn.

Wilt u meer weten over Pro Quidity? Kijk dan eens op pro-quidity.com.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief