Het concept

Het team van AC Adviseurs heeft een concept ontwikkeld om het MKB en creatieve talenten met elkaar te verbinden. Aanleiding voor het concept vormt de constatering dat:

  • vernieuwingen vanuit het MKB nog te vaak worden gedreven door techniek;
  • het MKB nog te vaak onbekend is met de invloed, kracht en mogelijkheden van creatieve talenten als het gaat om innovatie, productontwikkeling en het vermarkten van een product, proces of dienst; en
  • creatieve ondernemers nog te vaak moeite hebben hun talenten op commercieel verantwoorde wijze in te zetten en te vermarkten.

De doelstelling van het concept

De doelstelling van het concept is tweeërlei:

  • het verbinden van het MKB en creatieve talenten door het inzetten van creatief talent ter versterking van de innovatiekracht van bedrijven; en
  • het verbeteren van het ondernemerschap bij creatieve ondernemers.

Kortom; het creëren van een ‘win-win’-situatie voor zowel het MKB als de creatieve ondernemer.

Het Project

Dit concept is onder andere gepresenteerd bij Vereniging De Puddingfabriek. Binnen deze vereniging zijn in De Puddingfabriek gevestigde creatieve ondernemers verenigd. Sinds 2002 huisvest De Puddingfabriek te Groningen circa vijftig creatieve bedrijven en zelfstandigen; van videokunstenaars, journalisten en vormgevers tot communicatieadviseurs, theatermakers, webdesigners en stedenbouwkundigen.

In diverse brainstormsessies met Vereniging De Puddingfabriek is het project “Puddingvouchers” ontwikkeld (hierna te noemen: ‘Project’). Door AC Adviseurs is de dialoog gezocht met de provincie Groningen, met als doel het verkrijgen van een bijdrage in de totale projectfinanciering. Namens Vereniging De Puddingfabriek is vervolgens, op grond van het Innovatieve Actieprogramma Groningen, een aanvraag ingediend voor een subsidie voor het Project. Dankzij een financiële toezegging van de provincie is het Project ook daadwerkelijk gestart. Het team van AC Adviseurs heeft gedurende het Project het projectsecretariaat voor Vereniging De Puddingfabriek gevoerd en na voltooiing van het Project de financiële eindverantwoording en de administratieve afwikkeling richting provincie Groningen verzorgd. Op deze manier hebben AC Adviseurs en Vereniging De Puddingfabriek mooi teamwerk geleverd.

Het resultaat van het Project

Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen is dat een groep bedrijven in de regio Groningen duurzaam met elkaar is verbonden vanuit een gezamenlijke ‘win-win’-gedachte. Enerzijds zijn enkele middelen in het Project direct ingezet om de relatie te leggen tussen de creatieve industrie en het MKB. Anderzijds is vanuit Vereniging De Puddingfabriek een aantal activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd ter bevordering van het ondernemerschap bij creatieve ondernemers.

Het Project laat zien hoe een aantal, op het eerste gezicht beperkende constateringen, via ‘good thinking’ mensen en organisaties met elkaar kan verbinden. Vanuit een creatieve gedachte is door AC Adviseurs een project op maat ontwikkeld, zijn partners gevonden en verbonden, is financiering gezocht en gevonden en is zorgvuldig invulling gegeven aan de verantwoordingseisen richting subsidiegever. Met het Project zijn voor de doelgroep concrete resultaten bereikt. Resultaten waar zowel AC Adviseurs als Vereniging De Puddingfabriek en de diverse deelnemers aan het Project met recht trots op kunnen zijn.

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

Kom in direct contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief