Het Project

Het team van AC Adviseurs werd door een regionale organisatie openbaar stadsvervoer benaderd om een vertaling te maken van de doelstellingen, op het vlak van duurzame inzetbaarheid, naar een project. Voor dit project is vervolgens een subsidieaanvraag ingediend.

In de sector openbaar stadsvervoer zijn ruim 9.000 mensen werkzaam, waarvan circa 90% als bestuurder van bus, tram en metro en daarmee verbonden technisch en controlerend personeel. Duurzame inzetbaarheid is al een aantal jaren een belangrijk thema binnen deze sector. Het is een sector waarin sprake is van een groot verzuim en een hoog (gedeeltelijk) voortijdig uitval. De problematiek is bekend, maar over de achterliggende oorzaken weet men nog vaak te weinig. Daarbij is het van belang inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige duurzame inzetbaarheid van het personeel.

De centrale vraag die zodoende naar boven kwam was: “Op welke wijze kan de door de organisatie gestelde ambitie om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, worden vormgegeven?”

Aanleiding

Aanleiding voor het Project vormde de constatering dat:

  • een grote groep medewerkers in deze sector kampen met gezondheidsrisico’s. Het gaat vaak om laagopgeleiden, die regelmatig te maken krijgen met sociale problematiek. Deze groep heeft geen of nauwelijks kennis over een gezonde leefstijl en ontspanning. En weet vaak niet hoe fysieke en emotionele belastbaarheid wordt beïnvloed;
  • 50% van deze medewerkers last heeft van overgewicht, astma, diabetisch, het metabool syndroom en overige chronische ziekten;
  • de gemiddelde leeftijd van deze medewerkers op 49 jaar ligt. Hierdoor hebben ze meer tijd nodig voor herstel en hebben vaak last van chronische aandoeningen.
  • er in deze sector sprake is van een relatief hoog verzuim. Er komen klachten voor aan het houdings- en bewegingsapparaat, maar ook psychische klachten. Veel medewerkers bewegen te weinig;
  • het rijdend personeel zich vaak moet houden aan strakke tijdschema’s. Daarnaast worden ze geconfronteerd met agressief gedrag in de bus, tram en metro. Stress en andere psychische problemen zijn dan het gevolg;
  • het beleid binnen de organisatie te veel op de korte termijn is gericht en er te weinig aandacht is voor de daadwerkelijke oorzaak van uitval. Activiteiten zijn er namelijk op gericht om medewerkers weer snel aan het werk te krijgen.

Uitgangspunt bij het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid was het “Huis van werkvermogen”. Het “Huis” geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van het werkvermogen en duurzame inzetbaarheid. Daarbij heeft AC Adviseurs de onderzoeksbevindingen binnen het “Huis” gekoppeld aan de 4a’s: Arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Binnen het “Huis van werkvermogen” moesten er maatregelen worden ontwikkeld die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als van de medewerker zelf. 

De doelstelling

De betreffende organisatie stelt zich ten doel om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren en de individuele productiviteit op korte en lange termijn te verhogen. Om zo de medewerkers gemotiveerd, fit en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd te laten behalen. De problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid is gelijk binnen de gehele sector Openbaar stadsvervoer. Het is noodzakelijk om sectoroverstijgend te werk te gaan en deze problematiek in de breedte te trekken, om zo samen sterker uit de ‘strijd’ te komen. 

Het verloop van het Project

Het team van AC Adviseurs werd allereerst ingeschakeld voor een ESF subsidieaanvraag. De aanvraag werd ingediend en goedgekeurd. AC Adviseurs heeft een projectplan opgesteld en er werd een projectgroep gevormd. In het projectplan staat wie de financiële verantwoording voor het projectdoel draagt en wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de projectdoelstellingen. Verschillende beleidsniveaus werden betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van het duurzaam inzetbaarheidbeleid. De ESF regeling schrijft voor om bepaalde deliverables te leveren. Welke knelpunten, welke oplossingen en welke concrete maatregelen zullen er dan moeten worden genomen? Dit zijn zaken waar het team van AC Adviseurs zich op richt. Om inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige duurzame inzetbaarheid van het personeel werd er door AC Adviseurs een onderzoeksrapport opgesteld.

De meerwaarde van AC Adviseurs is, dat we ook projectinhoudelijk meedenken met de klant en bijspringen met advies. Wat wil de klant uiteindelijk bereiken, wat is de stip op de horizon? De klant doet al wel van alles, maar het is nog te veel los zand. De maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen zijn pas effectief als ze elkaar versterken en aansluiten op de wensen en behoeften van de medewerkers.

Via ‘good thinking’ diende een advies voor een duurzaam inzetbaarheids beleid te worden opgesteld om zo een en ander met elkaar te verbinden en door te trekken in alle takken van sport binnen de betreffende organisatie.

Het Project is onlangs afgerond. Een vervolgproject, om de resultaten uit het eerste project verder op te pakken en uit te werken, is in augustus 2013 gestart.

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

Kom in direct contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief