Het concept

Het team van AC Adviseurs heeft in samenwerking met woningcorporatie Accolade, het Friesland College en een aantal bouwbedrijven aan het Project Toolz gewerkt, met als doel ontwikkeling en verduurzaming van het Toolz concept “praktijk gestuurd leren”. 

Toolz staat voor: “Wel leren, geen school”. Het is een praktijkopleiding voor jongeren die zich willen specialiseren in techniek en en in het bijzonder onderhoudswerk. Het werkt vanuit het principe meester en gezel. Zo dragen de vakspecialisten hun kennis en ervaring over aan hun leerlingen. Bij Toolz ervaren leerlingen niet het 'schoolse aspect', maar voelen zij zich werknemer. Dit brengt ook de ontwikkeling van de benodigde sociale competenties met zich mee. Niet alleen richting de klant maar ook als collega's onder elkaar. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe ga je met elkaar om, verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk, discipline met betrekking tot taken die minder leuk zijn, etc. Naast het technische aspect maakt dus ook het sociale aspect een belangrijk deel uit van de opleiding.

Aanleiding voor het Project vormde de constatering dat:

 • er een teruglopende instroom is bij reguliere technische opleidingen;
 • de aansluiting tussen onderwijs en de praktijk beter moet;
 • er door de vergrijzing een tekort zal optreden aan kwalitatief, jong en technisch personeel;
 • er een oplossing moet worden gevonden om kennis te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken. 

De doelstelling van het concept

De hoofddoelstelling van Toolz is drieledig:

 1. Inrichten praktijkcomponent opleidingen: het structureren van de praktijkcomponenten van de opleiding zodanig dat leerlingen met alle aspecten van het onderhoudswerk in de praktijk kennis maken;
 2. Theorieonderwijs vanuit de praktijk vraaggestuurd inrichten: binnen de methodiek zal de theoretische onderbouwing vraaggestuurd worden aangeboden;
 3. Structuur aanbrengen: de organisatie zo inrichten dat de leerlingen gegarandeerd het volledige praktijkcurriculum kunnen doorlopen.

De nevendoelstellingen van het concept zijn:

 • jongeren te enthousiasmeren voor de technische branche, zodat er meer instroom van jonge mensen ontstaat binnen deze branche;
 • onderwijsmethodiek: om vanuit de praktijk de theorie ‘vraaggestuurd’ aan te bieden;
 • focus op Vakmanschap om zo de kwaliteit van mbo-instellingen te verhogen;
 • onderwijs en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Kortom: door vakmanschap en een bepaalde onderwijsmethodiek aansturen op kwalitatief en jong personeel. 

Het project

Het team van AC Adviseurs werd gevraagd het subsidietraject voor dit Project te begeleiden. Het ging om de subsidieregeling Beroepsopleiding in Bedrijf (BIB). Gedurende het project heeft AC Adviseurs naast begeleiding van het subsidietraject ook een adviesrol gekregen met betrekking tot de wijze van verduurzamen van het Toolz concept.

Accolade is de initiatiefnemer van het Project en de lesstof en de methodiek werd ontwikkeld door het Friesland College. Het Project duurde drie jaar. De eerste twee jaar werd er met name gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijsconcept zelf. Daarna kwam verduurzaming van het Project door AC Adviseurs aan de orde. Dat wil zeggen, het organiseren van de financiële zelfstandige organisatie Toolz. Daar lag ook de uitdaging. Door AC Adviseurs is in samenwerking met Accolade vervolgens een business plan opgesteld en zijn de financiële stromen inzichtelijk gemaakt (financiële structuur en statuten). AC Adviseurs heeft de implementatie ervan verzorgd en de uitrol van actiepunten, die uit dit plan voortkwamen, opgepakt. Er moesten statuten komen en afspraken worden gemaakt over wie welke investeringen gingen doen en welke kosten daaraan zijn verbonden. Ook daarin heeft het team van AC Adviseurs gefaciliteerd.  

Het resultaat van het Project

Het subsidieproject heeft geleid tot 100% realisatie.

Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen is, dat de doelstellingen van het Project zijn gehaald. Het team van AC Adviseurs heeft in overleg met Accolade en zes andere partijen een businessplan opgesteld en een voorstel voor de financiële en juridische structuur voor Toolz neergezet. AC Adviseurs fungeerde als schakel tussen de zeven partijen. Het ging immers om een gezamenlijk succes.

De meerwaarde van het team van AC Adviseurs is, dat we meedenken met de klant en bijspringen met advies. Daarnaast denken we buiten de gebruikelijk kaders. Via ‘good thinking’ werden zeven partijen met elkaar verbonden om zo het Project tot een gezamenlijk succes te maken.

Met het Project zijn succesvolle en meetbare resultaten bereikt. Resultaten waar zowel AC Adviseurs als de deelnemende partijen aan het Project, met recht trots op kunnen zijn. 

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

Kom in direct contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief