Voorbeeldcase

Als bedrijven de term duurzame inzetbaarheid, of de afkorting DI horen dan begint er niet gelijk een belletje te rinkelen. En dat is begrijpelijk. Het is een vaag begrip dat niet bepaald duidelijker wordt als je de thema’s en activiteiten opsomt die vanuit de overheid worden gestimuleerd.

De opdracht

Projectbeheer van AC Adviseurs is door een groot ziekenhuis gevraagd om tijdelijk haar groep projectcontrollers te ondersteunen bij hun activiteiten. Iedere projectcontroller heeft zijn eigen afdeling(en) in beheer en heeft daar de volledige verantwoordelijkheid voor.

Door verloop en langdurige ziekte was er een tekort aan projectcontrollers ontstaan. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn een ervaren projectcontroller in dienst te nemen. Het ziekenhuis heeft daarop AC Adviseurs gevraagd om voor een bepaalde periode de controllersfunctie voor een aantal afdelingen op detacheringsbasis in te vullen.

Het Project

Het team van AC Adviseurs is in 2007 gestart met de aanvraag van investerings- en innovatiesubsidies voor specifieke investeringen in asfaltcentrales. Het ging allereerst om laagdrempelige subsidiekansen. In 2008/2009 ontwikkelden wij het concept Emissie vrije asfaltcentrale (EVA). Daarmee ontstond een strategische context, waarbinnen innovatieactiviteiten en investeringen ten aanzien van asfalt en asfaltproductie konden worden uitgevoerd.

Vervolgens heeft het team van AC Adviseurs heeft, in samenwerking met BAM Wegen, in 2012 het project LE2AP ontwikkeld en ingediend als subsidieaanvraag voor het programma Life+. Een programma van de Europese Unie voor het stimuleren van projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke problemen op het gebied van natuur en milieu. 

Het Project

Het team van AC Adviseurs werd door een regionale organisatie openbaar stadsvervoer benaderd om een vertaling te maken van de doelstellingen, op het vlak van duurzame inzetbaarheid, naar een project. Voor dit project is vervolgens een subsidieaanvraag ingediend.

In de sector openbaar stadsvervoer zijn ruim 9.000 mensen werkzaam, waarvan circa 90% als bestuurder van bus, tram en metro en daarmee verbonden technisch en controlerend personeel. Duurzame inzetbaarheid is al een aantal jaren een belangrijk thema binnen deze sector. Het is een sector waarin sprake is van een groot verzuim en een hoog (gedeeltelijk) voortijdig uitval. De problematiek is bekend, maar over de achterliggende oorzaken weet men nog vaak te weinig. Daarbij is het van belang inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Het concept

Het team van AC Adviseurs heeft in samenwerking met woningcorporatie Accolade, het Friesland College en een aantal bouwbedrijven aan het Project Toolz gewerkt, met als doel ontwikkeling en verduurzaming van het Toolz concept “praktijk gestuurd leren”. 

Toolz staat voor: “Wel leren, geen school”. Het is een praktijkopleiding voor jongeren die zich willen specialiseren in techniek en en in het bijzonder onderhoudswerk. Het werkt vanuit het principe meester en gezel. Zo dragen de vakspecialisten hun kennis en ervaring over aan hun leerlingen. Bij Toolz ervaren leerlingen niet het 'schoolse aspect', maar voelen zij zich werknemer. Dit brengt ook de ontwikkeling van de benodigde sociale competenties met zich mee. Niet alleen richting de klant maar ook als collega's onder elkaar. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe ga je met elkaar om, verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk, discipline met betrekking tot taken die minder leuk zijn, etc. Naast het technische aspect maakt dus ook het sociale aspect een belangrijk deel uit van de opleiding.

De aanleiding

Hoewel er van alles wordt gedaan op het gebied van veiligheid en gezondheid, halen veel dakdekkers hun AOW niet. Oorzaken: Veel lichamelijke inspanning en door weer en wind en het werken op (grote) hoogte. In het gunstigste geval vinden de uitvallers een ander beroep. Vaak proberen ze het ook nog een tijdje als zzp’er.

Dat is dan meteen de tweede aanleiding voor dit project: steeds meer dakdekkers  zijn actief als zzp’er. Velen kiezen hier zelf voor. Aan de andere kant past een flexibele schil van inzetbare vakkrachten goed in het personeelsbeleid van ondernemers. Toch zijn er ook veel zzp’ers die “schijnzelfstandige” zijn. 

Het concept

Het team van AC Adviseurs heeft een concept ontwikkeld om het MKB en creatieve talenten met elkaar te verbinden. Aanleiding voor het concept vormt de constatering dat:

  • vernieuwingen vanuit het MKB nog te vaak worden gedreven door techniek;
  • het MKB nog te vaak onbekend is met de invloed, kracht en mogelijkheden van creatieve talenten als het gaat om innovatie, productontwikkeling en het vermarkten van een product, proces of dienst; en
  • creatieve ondernemers nog te vaak moeite hebben hun talenten op commercieel verantwoorde wijze in te zetten en te vermarkten.

Het project

Land van Kalk is een project dat in 2008 op verzoek van de heer en mevrouw Vervuurt, eigenaren van de Kunradersteengroeve, is bedacht en ontwikkeld door AC Adviseurs.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief